Vì sao nữ giới lạnh nhạt với sinh họạt giới tính

 

Tại sao có một sô’ phụ nữ giữ thái độ lạnh nhạt trong sinh hoạt vợ chồng? Điều này phải tìm nguyên nhân trên hai mặt tâm lý và sinh lý.

>> Xem thêm:may loc khong khi hitachi

Xét về nhân tô” tâm lý, do bị ảnh hưởng lâu dài tư tưởng phong kiến và hạn chế của quan niệm truyền thông cũ, nên sinh hoạt giới tính là một phần trong cuộc sông vợ chồng, lại bị một số’ ngưòi xem như chuyện “xấu xa”, “bẩn thỉu”. Có một số’ người còn cho rằng hôn nhân chẳng qua là lấy người phụ nữ làm công cụ sinh con đẻ cái để hoàn thành nghĩa vụ duy trì nòi giông mà thôi.

>> tham khảo: giá máy lọc không khí panasonic

may loc khong khi (35)

>> LẮP MẠNG FPT

hững ảnh hưởng

>> Xem thêm: máy lọc không khí công nghiệp

của ý thức phong kiến ấy, làm cho một sô’ phụ nữ rơi vào địa vị bị động trong sinh hoạt hôn nhân, cảm thấy hoạt động tình dục chẳng qua là do sự đòi hỏi của người chồng mà có, do đó mà coi nhẹ nhu cầu sinh hoạt giới tính, càng không thể có sự khoái lạc trong sinh hoạt vợ chồng. Cho nên, dù là nam hay nữ cũng đều phải có nhận thức đúng đắn về sinh hoạt giới tính và tự nhiên coi nó là một bộ phận trở thành của cuộc sông hôn nhân.

Hoạt động tình dục tuyệt nhiên không lấy sự thoả mãn tình dục làm mục đích cao nhất. Quan trọng nhất là sự giao lưu tình cảm vợ chồng. Sự xấu tốt trong tình cảm vợ chồng quyết định thái độ của hai bên nam nữ đối với sinh hoạt tình dục ỏ mức độ rất lớn. Có một sô” người chồng, thường khi tình dục kích thích, thì lập tức đòi hỏi sinh hoạt tình dục, coi thường, không để ý tới ngưòi vợ có sự đòi hỏi đồng bộ với mình về tâm lý hay không. Dù ngưòi vợ không cự tuyệt yêu cầu ấy nhưng không thể tránh khỏi một kết cục thế này: Ngưòi vợ chỉ có ứng phó, thì đương nhiên nói gì đến chủ động nhiệt tình.?

>> Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP TỪ CHỐI KHÉO CỦA NỮ GIỚI ĐÔI VỚI NHỮNG CUỘC HẸN HÒ CỦA NAM GIỚI