Đầu tư xây dựng công trình trong Chung cư Gold Tower

Trường hợp cụ thể Chung cư Gold Tower như sau: địa điểm đầu tư xây dựng nằm trong khu công nghiệp đã có hạ tầng kỹ thuật, công trình là nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và 1 số công trình phụ trong khuôn viên nhà máy. Chủ đầu tư dự án Chung cư Gold Tower là 1 công ty cổ phần. Như vậy trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ phải thực hiện những công việc gì theo trình tự và phải liên hệ những cơ quan chức năng nào để hướng dẫn cũng như thẩm định.

Các bước chuẩn bị đầu tư đối với 1 dự án Chung cư Gold Tower gồm :
1. Xin chủ trương đầu tư
2. Khảo sát lựa chọn địa điểm .
3. Khảo sát, Lập quy hoạch XD chi tiết 1/500
4. Thẩm định và phê duyệt quy hoạch 1/500
5. Xin làm chủ đầu tư
6. Xin ưu đãi đầu tư ( nếu có)
7. Cắm mốc thực địa, trích lục hoặc trích đo đất.
8. Lập phương án đền bù , GPMB, tái định cư
9. Thẩm định và phê duyệt phương án đền bù, GPMB
10. Lập dự án đầu tư
11. Thẩm định thiết kế cơ sở .
12.Phê duyệt dự án đầu tư
13.Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
14.Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường.
15.Thẩm duyệt PCCC
16.Chấp thuận Dự án đầu tư , đăng ký đầu tư,
17.Xin giao đất , chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
18.Thực hiện đền bù , GPMB, tái định cư.
Việc đầu tư vào khu công nghiệp là nhằm hưởng các chính sách ưu đãi : Giá thuê đất, thuế, hạ tầng ngoài hàng rào nhà máy. Còn các bước chuẩn bị đầu tư cơ bản vẫn thế.
Trường hợp của bạn đầu tư vào Khu công nghiệp đã được QH, hạ tầng có sẵn thì không phải làm các bước :
– Đền bù , GPMB , tái định cư vì cái này đã được BQL khu công nghiệp thực hiện.
– Cắm mốc thực địa vì cái này có thể đã được BQL thực hiện , bạn chỉ nhận bàn giao.
– Chuyển đổi mục đích sử dụng đất vì đã được BQL thực hiện.
Cụ thể , Bạn phải liên hệ trực tiếp với BQL khu công nghiệp hoặc Chủ đầu tư ( được nhà nước giao đầu tư hạ tầng KCN để chuyển nhượng hoặc cho thuê ) để được hướng dẫn.